Spletna poslovalnica

Соопштенија

Година
2018
    Месец
Сите

Објава за измени и дополнувања на проспектите

Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, согласно член 9, став 1 од Правилникот за формата и содржината на проспектот на отворен и затворен инвестициски фонд (Сл. весник на РМ бр.157/09 и бр. 85/2014), ја издава следната:...
ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24