Spletna poslovalnica

Дневни податоци

Објава на податоци за ден 16.05.2019

Назив на отворениот фонд Датум на пресметка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Цена на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна цена на уделот во последните 6 месеци (МКД)
КД Кеш Депозит 20.05.2019 19.05.2019 1.391.093.131,56 119,9787 0,01% 118,8322 119,3879
КД Топ Брендови 17.05.2019 16.05.2019 63.419.428,58 131,6200 0,85% 123,2805 123,9684
КД БРИК 17.05.2019 16.05.2019 40.250.438,63 163,2220 0,66% 161,0457 164,3688
КД Нова ЕУ 17.05.2019 16.05.2019 23.102.938,63 117,0679 0,33% 117,4251 114,4672


ЗА ДРУШТВОТО
ФОНДОВИ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24