Spletna poslovalnica

Дневни податоци

Објава на податоци за ден 14.03.2019

Назив на отворениот фонд Датум на пресметка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Цена на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна цена на уделот во последните 6 месеци (МКД)
КД Кеш Депозит 18.03.2019 17.03.2019 1.376.424.366,66 119,5689 0,01% 118,4516 119,0000
КД Топ Брендови 18.03.2019 15.03.2019 57.401.193,98 127,4768 0,51% 120,9824 121,5040
КД БРИК 18.03.2019 17.03.2019 42.633.077,33 171,2477 -0,01% 158,9357 159,8280
КД Нова ЕУ 15.03.2019 14.03.2019 23.165.089,19 116,1452 -0,20% 117,8949 114,3553


ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24