Spletna poslovalnica

КД КЕШ ДЕПОЗИТ, паричен фонд

Вредност на уделите

Ден на пресметка: 14.07.2019

Фонд Датум Цена на уделот % на дневна промена
КД Кеш Депозит 14.07.2019 120,33 0,00%


Вредност на Вашиот влог на ден на пресметка: 14.07.2019

Фонд Цена на уделот Број на удели Вкупен износ
КД Кеш Депозит 120,33 MKD 0,0000 0,00 MKD
Број на удели:         
ЗА ДРУШТВОТО
ФОНДОВИ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24