Spletna poslovalnica

Извршни директори


Д-р ЛАЗЕ КАМЧЕВ
Главен извршен директор
Лазе Камчев

Роден е на 16.10.1978 година. Дипломирал на Економскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде ги завршува и постдипломските студии од областа „Менаџмент на бизнис администрација (MBA)“. Поседува уверенија за работа со хартии од вредност и инвестициско советување издадени од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

Во периодот од 2001 до 2008 година работел како специјалист за документарно работење во платен промет со странство во Секторот за девизно работење на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје. 

Од 01.06.2008 година е назначен за Извршен директор и член на одборот на директори на КД Фондови АД Скопје. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
 ВЕСНА КАРКИНСКА    
 Извршен директор                                     

Весна Каркинска

 

Родена е на 23.08.1979 година. Дипломирала на Економскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, а потоа постдипломските студии завршува на Institute de la Francophonie pour administration et la Gestation (IFAG). Поседува уверение за  инвестициско советување издадено од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

 

Во периодот од 2003 до 2008 година работела во Силмак, ААГ и во Друштвото за управување со пензиски фондови НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје.

 

Од 2008 е вработена во КД Фондови АД Скопје, на местото портфолио менаџер.

 

Од 26.10.2018 година е назначена за Извршен директор и член на одборот на директори на КД Фондови АД Скопје.

 

                                         
ЗА ДРУШТВОТО
ФОНДОВИ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24