Spletna poslovalnica

КД БРИК, акциски фонд

Вредност на уделите

Ден на пресметка: 15.08.2019

Фонд Датум Цена на уделот % на дневна промена
КД БРИК 15.08.2019 156,45 0,27%


Вредност на Вашиот влог на ден на пресметка: 15.08.2019

Фонд Цена на уделот Број на удели Вкупен износ
КД БРИК 156,45 MKD 0,0000 0,00 MKD
Број на удели:         
ЗА ДРУШТВОТО
ФОНДОВИ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24