Spletna poslovalnica

Мисија, визија и вредности

Мисија
Ние веруваме дека секој човек е способен да управува добро со парите и да користи современи финансиски продукти.
Нашата цел е да помагаме во развивањето на тоа чувство на верба во сопствените способности.

Визија
Да бидеме препознатливи како доверлив партнер, чиишто услуги се прилагодливи на потребите на одделниот клиент, во зависност од неговата специфична  животна ситуација и индивидуални карактерни особености.

Вредности
Членовите во нашиот тим се одликуваат по својата професионална компетенција и личен интегритет, како темелни вредности за градење на позитивен однос со колегите, клиентите, сопствениците, регулаторните институции и пошироката општествена јавност.  
ЗА ДРУШТВОТО
КАТАЛОГ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24