Spletna poslovalnica

Групацијата KD Group

КД Фондови АД Скопје е членка на групацијата KD Group, која се вбројува помеѓу големите бизнис групации во Словенија и се развива во значајна компанија во регионот на Средна и Југоисточна Европа. Нејзиниот основен бизнис е управувањето со средства, односно остварувањето на финансиски приноси во зависност од структурата на управуваните портфолија. Компанијата мајка ги носи одлуките за сите значајни стратешки вложувања. Во 2014 година KD Group ја прослави својата дваесетта годишнина.
Клучни деловни активности:
  • Управување со инвестициски фондови
  • Осигурување
  • Финансиски услуги и управување со недвижен имотЗА ДРУШТВОТО
ФОНДОВИ
ЕДУКАЦИЈА
НОВОСТИ
КАЛКУЛАТОР
Регистрација за е-весник
Brezplačni telefon 080 80 24